xoves, 14 de decembro de 2017

Pre-Avaliación 1ª

Nesta Sesión 7, facemos a última reunión de coordinación de titoría desta primeira avaliación. As notas do primeiro trimestre xa están aquí! Hai tempo para mellorar e para reflexionar sobre o que fixemos nesta primeira parte do curso. Vos deixo esta breve GUÍA para que pensemos un chisco sobre como vai a cousa no curso.

mércores, 29 de novembro de 2017

Becas Ano Escolar USA (15-18 anos)


Por medio do Blog da compañeira Monica Diz soubemos das Becas iEduex nas que está aberta a inscripción para o programa Año Académico en USA para alumnado de secundaria de 15 a 18 anos. 
Obxectivo: mellora da lingua inglesa.

Número de bolsas: 150 (entre 1500 e 3000 euros en función da nota media do expediente).

Requisitos: 
  • Estar estudando secundaria
  • Ter entre 15 e 18 anos
  • Expediente académico a partir de 5,5 no último curso escolar
  • Enviar solicitude no prazo (ATA 15 MAIO 2018) vía web 

MÁIS INFORMACIÓN:

Contacto


Vía Monica Diz Orienta

Prevención Suicidios

A Comunidade de Madrid edita esta completa GUÍA sobre este tema tabú do que non se fala ou se fai con mitos e sesgos. No eido educativo temos que estar alerta.

Fonte: La Botica del Orientador

Titoría 1º ESO. Educación Emocional


Sesión 6. "¿Cómo me siento cuando hago ejercicio físico?"
Páx.: 35-40

Titoría 2º ESO. Programa de Orientación


Sesión 6. Habilidades Sociais
Páx.: (30-35)

Titoría 4º ESO. Técnicas de Estudo


Sesión 6: "La toma de apuntes
 (Páx.: 13-15)

mércores, 22 de novembro de 2017

ABAU 2018-19

Educación, CIUG e universidades acordan adiantar a convocatoria extraordinaria da proba de acceso á universidade ao mes de xullo para 2018-19

Para os que realicen a proba NESTE curso 2017/18, os exames celebraranse o 12, 13 e 14 de xuño e o 12, 13 e 14 de setembro.

Así mesmo, as universidades pasarán de ter oito prazos de matrícula para o ingreso de alumnos a seis. Ademais, traballarase para que as tres universidades do SUG – xa no curso 2018/19- comecen as clases na mesma data, que se fixará na segunda semana do mes de setembro.


Fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria