venres, 8 de setembro de 2017

Becas MEC Universidade

Vía Convivencia e Orientación en Perillo

Bolsas para alumnado con necesidades específicas

BECAS E AXUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO


1. Destinatarios

 • Alumnos afectados por TDAH que requiran apoios e atencións educativas específicas.
 • Alumnos que presenten necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conducta para familias numerosas
 • Alumnos con necesidades específicas de apoio educativo asociados a altas capacidades

2. Documentación

Para o alumnado con discapacidade ou trastorno grave de conducta  deberán acreditar:

 • Certificado dun equipo de valoración e orientación dun centro base do Instituto de Maiores e de Servizos Sociais
 • Certificado dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou departamento de orientación
 • Certificado de discapacidade
Para o alumnado con reeducación pedagóxica da linguaxe, ademáis da mencionada, deberá presentar: 
 • Certificación expedida polo inspector de zona na que se acredite a necesidade de recibir estes tratamentos pola inexistencia ou insuficiencia da atención pedagóxica proporcionada polo centro e a inviabilidade de matriculación do alumno nun centro no que dispoña do servicio.
 • Informe específico do equipo de orientación específico ou departamento de orientación no que se detalle o número de horas semanais para a súa corrección. 
 • Memoria expedida polo centro reeducador que preste os servizos. 
Para o alumnado con altas capacidades intelectuais

 • Certificado dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou departamento de orientación
 • Memoria expedida polo centro reeducador 
3. Prazo de presentación

Desde o 13 de Agosto de 2017 ata o 28 de Septiembre de 2017

4. Presentación da solicitudes

Acceso ó servizo online


xoves, 8 de xuño de 2017

FP Básica


A formación profesional básica forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Ordénase en ciclos formativos organizados en módulos profesionais  de duración variable.
Os ciclos formativos de formación profesional básica teñen unha duración de 2000 horas ou 2 cursos académicos. Na modalidade de FP dual ata 3 cursos.
Estas ensinanzas responden a un perfil profesional que inclúe ao menos unha cualificación profesional completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

Despois da ABAU: preinscripción e matrícula no SUG

Vos deixo esta presentación da compañeira Mónica Diz para aquel alumnado que despois de aprobar a ABAU (ánimo que todo pasa) quera estudar na Universidade galega. É importante que a familia saiba este proceso.


Titoría 4º ESO. Orientación Profesional

Sesión 16. Final do  Programa Orient. Profesional

VER ORIENTACIÓNS BÁSICAS 4º ESO

Parámetros de ponderación Bach. ABAU


FP réxime ordinario, grao profesional básico, grao medio e grao superior: